Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy

Spoznaj Komisiu pre mládež

20240403_155634

Naše poslanie

Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy je tím mladých ľudí pod vedením kňaza povereného pastoráciou mladých v diecéze a ktorého cieľom je prepájať jednotlivé aktivity v arcidiecéze, koordinovať spoločné projekty a zastrešovať rôzne akcie spoločenstiev mladých v Trnavskej arcidiecéze. Snažíme sa vytvárať priestor pre vzájomné stretnutia členov spoločenstiev, pre mapovanie a posúvanie skupiniek v našom regióne, ale aj pre formáciu a efektívne využitie voľného času.

Ako sa to všetko začalo

Diecézne stretnutie mládeže

Už od nepamäti sa v našej – vtedy ešte Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze – organizovalo diecézne stretnutie mládeže – Nádej. Začínala v Hodoch pri Galante, neskôr sa presunula do Trnavy a napokon do Bojničiek. Na stretnutie prichádzalo mnoho mladých, ktorí túžili po aktívnom prežívaní svojej viery a inšpirácii od ďalších zapálených kresťanov. Na stretnutie prichádzal aj otec arcibiskup a okrem spoločných aktivít, skupiniek, športových hier či workshopov sa účastníci zjednotili aj pri sv. omši.

MINOLTA DIGITAL CAMERA
FB_IMG_1715260424464

Čo priniesol rok 2009

Dôležitým míľnikom bol rok 2009. V tomto roku sa podarilo spustiť projekt Trnavskej animátorskej školy, ktorej primárnym cieľom je formácia nových animátorov pre prácu s mladými. Tiež sa po prvýkrát uskutočnila konferencia „Big Fish“, prioritne určená pre animátorov, vedúcich spoločenstiev a aktívnych mladých nielen z našej diecézy.

Otvorenie Diecézneho centra mládeže

V auguste 2011 bola oficiálne zriadená Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy ako právnická osoba s vlastným štatútom. V tom čase už boli práce na vybudovaní Diecézneho centra mládeže v Bojničkách v plnom prúde. Bývalý kláštor sa tak zmenil na miesto prijatia pre mladých. Po úvodnom „testovacom“ roku bolo DCM Archa v októbri 2011 slávnostne otvorené.

P1130699
ples_Trnavskej_arcidiecezy_27.1.2024_Rabara_Adam-137

Mládežnícky ples

K histórii našej činnosti jednoznačne patrí aj tradícia Mládežníckeho plesu, ktorý bol súčasťou každého roka v období 2011-2016. Bol to večer pre všetkých mladých, ktorí sa chceli zabaviť a stráviť príjemné chvíle v prítomnosti ďalších mladých, kňazov a otca arcibiskupa. Tradícia plesu bola obnovená v roku 2024, kedy sme sa stretli v Dvorníkoch s témou: On pozná počet hviezd a každú volá po mene.

Ako je to dnes

ples_Trnavskej_arcidiecezy_27.1.2024_Rabara_Adam-57

2024

Komisia pre mládež Trnavskej arcidiecézy prešla na prelome rokov 2023/24 viacerými organizačnými aj personálnymi zmenami. Každoročne pomáha stovkám mladých z celej diecézy pri organizovaní víkendoviek, evanjelizačných kurzov či programov pre birmovancov a žiakov stredných škôl počas duchovných obnôv. Aktuálnou výzvou je sieťovanie a mapovanie jednotlivých spoločenstiev a stretiek v diecéze a úsilie pomáhať ich členom pri duchovnom a osobnostnom raste. K tomu má pomôcť otvorenie nového ročníka Trnavskej animátorskej školy a formačné stretnutia pre všetky spoločenstvá.

Duchovné obnovy pre školy

Činnosť Komisie siaha aj do škôl v našej arcidiecéze v rámci duchovných obnôv, ktoré pre žiakov pripravujú tímy slúžiacich ľudí. Hlavným cieľom týchto duchovných obnôv je, aby sa žiaci viac spoznali, prijali to kým sú a našli hodnotu, ktorú majú v Božích očiach. Súčasťou týchto obnôv je duchovný program, sväté omše, spoločné modlitby, ale aj hry, aktivity a prednášky, ktoré nás vedú k bližšiemu vzťahu s Bohom. 

IMG_4236
IMG_9895

Stretnutia spoločenstiev

V záujme prepájania spoločenstiev našej diecézy sa chceme spoluangažovať pri ich príprave, čím chceme  prispieť k vytváraniu neformálneho priestoru na oddych a zároveň spoznávanie sa s členmi iných spoločenstiev.