#0068FF (1)

Mládež
Trnavskej
arcidiecézy

EVANJELIZÁCIA

SPÁJANIE

PRIJATIE

S Láskou k mladým ľuďom

Naším poslaním je sprostredkovať mladým ľuďom kto je to Boh Otec
a že nikto sa nemá cítiť neprijatý, ale naopak MILOVANÝ.

Naša činnosť

Sme tu pre mladých ľudí (nielen) z Trnavskej arcidiecézy
a záleží nám na ich duchovnom aj osobnostnom raste. 

ples 2

Ples mládeže

Fotka Duchovne obnovy

Duchovné obnovy
pre cirkevné školy

Fotka spoločenstvá

Stretnutia
so spoločenstvami

ples 2

Ples mládeže

Fotka Duchovne obnovy

Duchovné obnovy
pre cirkevné školy

Fotka spoločenstvá

Stretnutia
so spoločenstvami

Hľadáme tých, ktorým tiež záleží na rozvoji mladých

Pomôžte nám získať mladých pre Krista!

Náš tím

SPOLOČENSTVÁ MLADÝCH V TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE